Dilekçe

Deutsch English Español Esperanto Français Svenska

New Horizons Message Initiative Petition

English:
We, the undersigned, enthusiastically endorse the New Horizons Message Initiative, and we urge NASA and all interested people and organizations to join us in supporting it. This is a once-in-a-lifetime opportunity to join in a chorus of voices that will speak for Earth!

Español:
Nosotros, los que firmamos, apoyamos con entusiasmo el Proyecto de Mensajes de la nave New Horizons, y urgimos a la NASA, a todas las personas interesadas y organizaciones que se nos unan y apoyen.Es una oportunidad única en la vida para unirnos en un coro de voces que hablarán por la Tierra!

Deutsch:
Wir, die Unterzeichner, befürworten begeistert die Initiative New Horizons Message und bitten alle interessierten Organisationen und Menschen sich uns anzuschließen, die NASA aufzufordern, diese Gelegenheit zu ergreifen, um unsere Schöpfung einer mutigen und inspirierenden Botschaft der Menschheit zu befürworten und sie auf die Sonde zu laden, sobald sie Pluto erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Français:
Nous, soussignés, soutenons avec enthousiasme l’Initiative pour le Message pour New Horizons, et demandons instamment à la NASA et à toutes les organisations et tous les individus intéressés de nous rejoindre dans notre soutien. C’est une occasion unique à l’échelle d’une vie humaine de se joindre au chœur des voix qui parleront pour la Terre.

Japanese:
私たち(署名者)は、「ニュー・ホライズン メッセージ イニシアチブ」を心から応援しています。
これは、地球に代わって語る、声のコーラスに参加する一生に一度のチャンスです。
そのため、NASAとこのプロジェクトに非常に興味を持っている人々と組織に対して、支援を呼びかけます。

Português:
Nós, os signatários desta petição, apoiamos entusiasticamente a Iniciativa da Mensagem da New Horizons e apelamos para que a NASA e todas as pessoas e organizações interessadas na mesma se juntem a nós e apoiem este projecto. Esta é uma oportunidade única na vida para nos unirmos numa só voz que irá falar em nome da Terra.

Svenska:
Vi, de undertecknade, entusiastiskt stöder New Horizons Message Initiative, och vi uppmanar NASA och alla intresserade personer och organisationer att ansluta sig till oss. Detta är en en-gång-i-livet möjlighet att delta i en kör av röster som kommer att tala för jorden!

Turkish:
Biz, aşağıda imzası bulunanlar, New Horizons Mesaj Girişimi’ni şevkle destekliyoruz, ve NASA’yı ve diğer bütün ilgili kişileri ve kuruluşları desteğimize katılmaya acilen davet ediyoruz. Bu Dünya için konuşacak seslerin bir korosuna katılmak için hayatta bir kez olacak bir fırsattır!

[signature]

11,259 signatures

Share this with your friends:

   

Dünya için Konuşma Şansınız!

NASA’nın New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracı şu anda Dünya’dan 5 milyar kilometre uzakta, Pluto ve aylarına — 2015’de insan keşfinin en uzak sınırı olacak dünyalara — doğru tarihi bir rota üzerinde ilerlemektedir. Nihayetinde, New Horizons, Pioneer 10,11 ve Voyager 1 ve 2’yi takip ederek, güneş sistemini terk edecek beşinci uzay aracı olacaktır. İlk dört yıldızlararası uzay aracımızın her biri Dünya halkından onlarla karşılaşabilecek uzaylılara bir mesaj taşır. New Horizons böyle bir mesaj taşımamaktadır… ama bir tane eklemek için çok geç değil!

New Horizons Mesaj Girişimi NASA’yı bir mesajı başarılı bir Pluto karşılaşmasının ardından uzay aracının belleğine yüklemeye ikna etmeyi ummaktadır. Mesajın biçimi ve içeriği daha belirlenecektir, ama muhtemelen resimler ve sesler içerecektir. Bu öneri bilimsel açıdan akla yatkın, teknik olarak mümkün, ve toplumsal olarak faydalıdır. Bunu yapmalıyız. Dünya Gezegeni’nin 21. yüzyılın ikinci on yılında halkı tarafından yapılan oto portresi olarak düşünün.

‘Bir Voyager Altın Plağı 2.0’

Mesaj Girişimi’nin Yöneticisi Jon Lomberg’dir, muhtemelen Dünya’nın uzay mesajı eserleri konusunda en tecrübeli yaratıcısıdır. Carl Sagan’ın uzun süreli çalışma arkadaşı olarak Jon dünyamızın sarsıcı çeşitlilikte görüntüleri ve seslerini içeren ikonik Voyager Altın Plaklarının Tasarım Yöneticisi olarak çalıştı. Voyager uzay aracı mesajlarını yıldızlararası uzaya taşıyarak, güneş sistemini arkada bıraktı.

New Horizons yıldızlararası uzaya yaklaşık 30 yılda ulaşacak. Her kim New Horizons’ı bulacak olursa onun için Dünya’da hepimizden bir mesaj oluşturalım.

Lomberg bir tür ‘Voyager Plağı 2.0’, insanlık için yeni bir oto portre yaratmak istiyor. New Horizons Mesaj Girişimi için, Jon yıldızlararası iletişimdeki bu yeni girişim için uzman danışmanlardan oluşan bir takım topladı. Ufak, seçkin takımlar tarafından yaratılmış olan Pioneer ve Voyager mesajlarının aksine, New Horizons Mesaj Girişimi ufak ama özel dünyamızdaki bütün ilgili tarafları katılmaya davet ediyor. Mesajın içeriği bu özgün ve önemli girişime ilgi duyan bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, ve sıradan insanlar tarafından belirlenecektir.

NASA’dan bu karmaşık projeyi yönetmesi ve tasarlaması için hiçbir özel fon talep etmiyoruz. Projenin ilk başarısı NASA’yı bu girişimi onaylamaya ikna etmemize dayanıyor. Bu sadece Dünya’dan bir mesaj değil, ama daha önemlisi Dünya’ya bir mesajdır. Bu mesajı yaratma eyleminin salt kendisi bir çok yerlerden, hayat biçimlerinden ve değişik perspektiflerden insanları bir araya getirecektir. Son ürün bu gezegendeki herkesin gurur duyabileceği birşey olacaktır, ve hatta dertli dünyamızı bir araya getirmeye yardımcı olacaktır.

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, New Horizons Mesaj Girişimi’ni şevkle destekliyoruz, ve NASA’yı ve diğer bütün ilgili kişileri ve kuruluşları desteğimize katılmaya acilen davet ediyoruz. Bu Dünya için konuşacak seslerin bir korosuna katılmak için hayatta bir kez olacak bir fırsattır!