Petition

Deutsch    English    Español    Esperanto    Français    Turkish

New Horizons Message Initiative Petition

English:
We, the undersigned, enthusiastically endorse the New Horizons Message Initiative, and we urge NASA and all interested people and organizations to join us in supporting it. This is a once-in-a-lifetime opportunity to join in a chorus of voices that will speak for Earth!

Español:
Nosotros, los que firmamos, apoyamos con entusiasmo el Proyecto de Mensajes de la nave New Horizons, y urgimos a la NASA, a todas las personas interesadas y organizaciones que se nos unan y apoyen.Es una oportunidad única en la vida para unirnos en un coro de voces que hablarán por la Tierra!

Deutsch:
Wir, die Unterzeichner, befürworten begeistert die Initiative New Horizons Message und bitten alle interessierten Organisationen und Menschen sich uns anzuschließen, die NASA aufzufordern, diese Gelegenheit zu ergreifen, um unsere Schöpfung einer mutigen und inspirierenden Botschaft der Menschheit zu befürworten und sie auf die Sonde zu laden, sobald sie Pluto erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Français:
Nous, soussignés, soutenons avec enthousiasme l’Initiative pour le Message pour New Horizons, et demandons instamment à la NASA et à toutes les organisations et tous les individus intéressés de nous rejoindre dans notre soutien. C’est une occasion unique à l’échelle d’une vie humaine de se joindre au chœur des voix qui parleront pour la Terre.

Japanese:
私たち(署名者)は、「ニュー・ホライズン メッセージ イニシアチブ」を心から応援しています。
これは、地球に代わって語る、声のコーラスに参加する一生に一度のチャンスです。
そのため、NASAとこのプロジェクトに非常に興味を持っている人々と組織に対して、支援を呼びかけます。

Português:
Nós, os signatários desta petição, apoiamos entusiasticamente a Iniciativa da Mensagem da New Horizons e apelamos para que a NASA e todas as pessoas e organizações interessadas na mesma se juntem a nós e apoiem este projecto. Esta é uma oportunidade única na vida para nos unirmos numa só voz que irá falar em nome da Terra.

Svenska:
Vi, de undertecknade, entusiastiskt stöder New Horizons Message Initiative, och vi uppmanar NASA och alla intresserade personer och organisationer att ansluta sig till oss. Detta är en en-gång-i-livet möjlighet att delta i en kör av röster som kommer att tala för jorden!

Turkish:
Biz, aşağıda imzası bulunanlar, New Horizons Mesaj Girişimi’ni şevkle destekliyoruz, ve NASA’yı ve diğer bütün ilgili kişileri ve kuruluşları desteğimize katılmaya acilen davet ediyoruz. Bu Dünya için konuşacak seslerin bir korosuna katılmak için hayatta bir kez olacak bir fırsattır!

[signature]

11,261 signatures

Share this with your friends:

   

Din chans att föra jordens talan!

NASA:s rymdskepp ”New Horizons” befinner sig just nu fem miljarder kilometer från jorden, på väg för att undersöka Pluto och dess månar – en forskningsresa längre bort än människan någonsin tidigare varit. Man beräknar att komma fram under 2015 och ”New Horizons” kommer efter detta uppdrag att bli den femte mänskliga farkosten (efter Pioneer 1 & 2 samt Voyager 1 & 2) som lämnar solsystemet för att påbörja en evig resa genom världsrymden. Samtliga tidigare farkoster har burit med sig någon form av meddelande från jordens folk i händelse av ett möte med andra livsformer. ”New Horizons” medför inget sådant budskap… men det är inte för sent att skicka med ett!

New Horizons Message Inititive hoppas kunna övertala NASA att ladda upp ett meddelande till rymdfarkostens minne efter utforskandet av Pluto. Form och innehåll för detta meddelande är ännu inte fastställt, men kommer sannolikt att bestå av bilder och eventuellt också ljud. Det hela är inte bara tekniskt möjligt, bär på samhällsnytta och vilar på en vetenskaplig grund – det är också ett fantastiskt tillfälle att göra ett ”mänsklighetens självporträtt” av jordens folk i 20:e århundradet.

Voyager Golden Record 2.0

Inititivtagare till detta projekt är Jom Lomberg, designchef för den så kallade Voyager Golden Disc, en unik samling sevärdheter och ljud från jorden som följt med Voyager-expeditionen ut i rymden. Nu avser man att skapa en slags ”Voyager Record 2.0”, ett nytt självporträtt av mänskligheten.

Till projektet har Jon knutit ett team av experter med kunskap om hur ett genomförande kan gå till. Men till skillnad från de tidigare meddelanden man sänt ut – skapade av exklusiva och utvalda grupper – välkomnar man i New Horizons Message Inititive alla jordens individer att bidra till berättelsen om vår lilla men speciella värld. Innehållet kommer denna gång bestämmas av forskare, konstnärer, författare och alla andra som vill delta i detta projekt.

NASA kommer inte att finansiera projektet – ett möjliggörande bygger helt på stöd från privatpersoner och organisationer. På samma gång som det är ett meddelande från jorden, blir det ett meddelande till jorden! Själva handlingen att skapa innehållet för samman människor från jordens alla hörn, från olika samhällsklasser och med olika perspektiv. Slutprodukten skall vara något vi kan vara stolta över, och skulle också kunna ge oss trygghet i en orolig värld.

Undertecknarna av detta dokument stödjer aktivt New Horizons Message Inititive och uppmanar NASA och alla andra berörda personer och organisationer att bidra till ett framgångsrikt genomförande.

Ett unikt tillfälle att få sälla sig till den kör av röster som talar för jorden!