Peticion

Deutsch    English    Español    Français    Svenska    Turkish

New Horizons Message Initiative Petition

English:
We, the undersigned, enthusiastically endorse the New Horizons Message Initiative, and we urge NASA and all interested people and organizations to join us in supporting it. This is a once-in-a-lifetime opportunity to join in a chorus of voices that will speak for Earth!

Español:
Nosotros, los que firmamos, apoyamos con entusiasmo el Proyecto de Mensajes de la nave New Horizons, y urgimos a la NASA, a todas las personas interesadas y organizaciones que se nos unan y apoyen.Es una oportunidad única en la vida para unirnos en un coro de voces que hablarán por la Tierra!

Deutsch:
Wir, die Unterzeichner, befürworten begeistert die Initiative New Horizons Message und bitten alle interessierten Organisationen und Menschen sich uns anzuschließen, die NASA aufzufordern, diese Gelegenheit zu ergreifen, um unsere Schöpfung einer mutigen und inspirierenden Botschaft der Menschheit zu befürworten und sie auf die Sonde zu laden, sobald sie Pluto erfolgreich hinter sich gelassen hat.

Français:
Nous, soussignés, soutenons avec enthousiasme l’Initiative pour le Message pour New Horizons, et demandons instamment à la NASA et à toutes les organisations et tous les individus intéressés de nous rejoindre dans notre soutien. C’est une occasion unique à l’échelle d’une vie humaine de se joindre au chœur des voix qui parleront pour la Terre.

Japanese:
私たち(署名者)は、「ニュー・ホライズン メッセージ イニシアチブ」を心から応援しています。
これは、地球に代わって語る、声のコーラスに参加する一生に一度のチャンスです。
そのため、NASAとこのプロジェクトに非常に興味を持っている人々と組織に対して、支援を呼びかけます。

Português:
Nós, os signatários desta petição, apoiamos entusiasticamente a Iniciativa da Mensagem da New Horizons e apelamos para que a NASA e todas as pessoas e organizações interessadas na mesma se juntem a nós e apoiem este projecto. Esta é uma oportunidade única na vida para nos unirmos numa só voz que irá falar em nome da Terra.

Svenska:
Vi, de undertecknade, entusiastiskt stöder New Horizons Message Initiative, och vi uppmanar NASA och alla intresserade personer och organisationer att ansluta sig till oss. Detta är en en-gång-i-livet möjlighet att delta i en kör av röster som kommer att tala för jorden!

Turkish:
Biz, aşağıda imzası bulunanlar, New Horizons Mesaj Girişimi’ni şevkle destekliyoruz, ve NASA’yı ve diğer bütün ilgili kişileri ve kuruluşları desteğimize katılmaya acilen davet ediyoruz. Bu Dünya için konuşacak seslerin bir korosuna katılmak için hayatta bir kez olacak bir fırsattır!

[signature]

11,259 signatures

Share this with your friends:

   


La spaca sondilo « Novaj Horizontoj » de la NASA-o troviĝas nuntempe je proksimume kvin miliardoj da kilometroj for de la terglobo, survoje al historia rendevuo kun Plutono por skoltadi la nanan planedon kaj ĝiajn lunojn – mondojn kiuj fariĝos dum 2015 la plej malproksima limo de la homara esplorado. Poste fariĝos « Novaj Horizontoj », post siaj antaŭvenintaj Pioniroj 10 kaj 11 kaj Vojaĝantoj 1 kaj 2, la kvina spaca ŝipo eltera forlasonta la sunan sistemon por ekkomenci senfinan vojaĝon tra la interstela spaco. Niaj unuaj kvar interstelaj sondiloj enfermas mesaĝon de la Teranaro destinatan por iu ajn eventuala ekstertera unuo kapabla por ĝin malkovri iutage. « Novaj Horizontoj » kunportas neniun mesaĝon … Sed ankoraŭ estas tempo por sendi unu al ĝi !

Ni, aprobantoj de la Komunuma Iniciativo pri la Mesaĝo por Novaj Horizontoj, esperas konvinki la NASA-on alŝuti interstelan mesaĝon en la ĉefmemoron de la ŝipo post ĝia sukcesa renkonto kun Plutono. La subskribintoj de tiu iniciativo estas direktoroj de observatorioj, sciencistoj por aliaj misioj de la NASA-o, eminentaj astronomoj, dezajno-inĝenieroj por spacaj sondiloj, instruistoj kaj profesiuloj pri la scienca komunikado. Ni pensas ke tiu propono estas science saniga, teknike farebla kaj sociale profitodona. Ni devas nepre tion fari. Konsideru tiun mesaĝon kiel memportreto de la planedo Tero far ĝia popolo en tiu ĉi dua jardeko de la dudek-dua jarcento.

Tiun novan koncepton de interstela mesaĝo imagis Jon Lomberg, kiu estas sendube la plej sperta en la mondo inter la kreantoj de artefaktoj por spacaj mesaĝoj. Kvar el ili jam troviĝas sur Marso, interne de Spirito, Oportuneco, Fenikso kaj Kurioseco. Jon estis la plej granda artisto kunlaboranta kun Carl Sagan, li ankaŭ estis Respondeculo pri la Konceptado de la emblemaj Oraj Diskoj de la Vojaĝanto-ŝipoj kiuj entenas stuporigan kvanton da bildoj kaj sonoj el nia naskiĝa mondo. La Vojaĝanto-sondiloj forlasis la sunan sistemon, kunportante sian mesaĝon en la interstelan spacon. Lomberg kaj liaj kunlaborantoj proponas nun realigi ian « Diskon Vojaĝanto 2.0 », novan memportreton de la homaro por la sondilo Novaj Horizontoj de la NASA-o.

Por la Iniciativo pri la Mesaĝo por Novaj Horizontoj, Jon arigis diverspecan skipon da konsilantoj kaj spertuloj por helpi sin efektivigi tiun ĉi – laŭ la dato lastan – projekton pri interstela komunikado. Sed, male de la mesaĝoj en Pioniro kaj Vojaĝanto, kiujn konceptis etaj skipoj zorge elektitaj, la Iniciativo pri la Mesaĝo por Novaj Horizontoj alvokas larĝan partoprenon de ĉiuj interesitaj partioj de nia malgranda sed tiom speciala planedo Tero. Dank’al la novaj teknikoj de partoprena financado, la enhavon de la mesaĝo ellaboras scienculoj, artistoj, verkistoj kaj ĉiuj ordinaraj civitanoj kiuj esprimos intereson pri tiu ĉi grava kaj unika entrepreno.

Kiel scienculoj, universitatanoj kaj aliaj interesataj partioj laborantaj sur aliaj kampoj de aktiveco, ni pensas ke tiu ĉi mesaĝo estas fonto de inspiro kiu proponos al la publiko novajn ŝancojn por engaĝiĝi kaj stimulos ĝian intereson pri la scienco, inĝenierado kaj esplorado far venonta generacio.

Tiu-ĉi projekto ne estos financata de la NASA-o. Ĝia komenca sukceso dependas unue de nia kapablo instigi la NASA-on aprobi ĉi-tiun iniciaton, kaj poste de la subtenado far individuoj kaj privataj organizoj. Ne temas sole pri mesaĝo el la Tero, sed ĉefe pri mesaĝo por la Tero. La redaktado mem de la mesaĝo arigos individuojn de ĉiuj devenoj, el ĉiuj medioj kaj de diversaj opinioj. La fina produkto povus esti unika deklaro de fido en la estonteco pri kiu ni ĉiuj fariĝu fieraj sur la planedo nia. Ĝi eĉ povus kontribui al unuiĝo de nia eta mondo en kriza situacio.

Ni, subskribintoj de ĉi-tiu peticio, entuziasme subtenas la Iniciativon pri la Mesaĝo por Novaj Horizontoj, instigante ĉiujn individuojn kaj ĉiujn organizojn aliĝi por peti kun ni la NASA-on kapti ĉi tiun okazon por konsenti al la kreado de homara mesaĝo kaj aŭdaca kaj inspiranta, samkiel ĝin alŝuti internen de la ŝipo tuj post ĉi lasta estos plenuminta sukcesplene sian mision kaj forlasinta la
ĉirkaŭaĵon de Plutono.